Pulpity sterownicze do maszyn samojezdnych

Pulpity sterownicze do maszyn samojezdnych

Pulpity sterownicze do maszyn samojezdnych

JS INTEGRAL wykonuje pulpity sterownicze do maszyn samojezdnych na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją (elektryczną i mechaniczną) i uzgodnieniami technicznymi, z uwzględnieniem odnoszących się do nich wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

Ze względu na przeznaczenie i rodzaj wykonywanych funkcji, do produktów tej podgrupy zaliczamy:

 • pulpity operatorów maszyn (najbardziej zaawansowane technologicznie)
 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne
 • skrzynki sterownicze

Uzupełnienie asortymentu stanowią wiązki przewodów elektrycznych do maszyn, wykonywane zgodnie z dokumentacją Klienta.

Zastosowanie

 • do sterowania maszynami samojezdnymi
 • do zabezpieczania urządzeń elektrycznych i elementów wykonawczych maszyn przed skutkami zwarć i przeciążeń
 • do monitorowania parametrów pracy maszyn (czas pracy, ciśnienie i temperatura płynów eksploatacyjnych, zużycie paliwa, klimatyzacja i inne)

Przeznaczenie

Pulpity sterownicze przeznaczone są do maszyn samojezdnych, stosowanych:

 • w górnictwie rud metali, w szczególności rud miedzi
 • w przemyśle wydobywczym surowców mineralnych
 • w budownictwie tunelowym
 • w budownictwie infrastrukturalnym w robotach budowlanych, drogowych, w pracach ziemnych i innych

Wykonanie

Pulpity sterownicze do maszyn samojezdnych wykonywane są zgodnie z dokumentacją Klienta w obudowach z blachy stalowej, nierdzewnej lub kwasoodpornej.
Gabaryty pulpitów, ich ergonomiczny kształt (w szczególności pulpity operatorów maszyn) oraz logiczne i funkcjonalne rozmieszczenie aparatury sygnalizacyjno-sterowniczej na płytach czołowych pulpitów ułatwiają operatorom sterowanie maszynami.

Wersje wykonania:

 • pulpity operatorskie montowane na konstrukcji wewnątrz kabiny operatorów maszyn
 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne i skrzynki sterownicze montowane w specjalnych wnękach lub na konstrukcji maszyny

Zamknięcia płyt czołowych, drzwi i pokryw pulpitów oraz skrzynek (połączenia śrubowe, zamki, zawiasy, uszczelki) – dostosowane są do ich gabarytów i wymagań stopnia ochrony IP.
Elementy montażowe: płyty i szyny montażowe, uchwyty, wsporniki oraz profile montażowe – zapewniają optymalną konfigurację pulpitów i skrzynek sterowniczych.

Wyposażenie

Pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych wyposażane są w aparaturę modułową (w tym elementy łączeniowe), przystosowaną do montażu na standardowych szynach montażowych TH 35 i innych. Ponadto wyposażane są w pojedyncze aparaty na płytach montażowych i wspornikach wewnątrz obudowy pulpitów, a także na płytach czołowych i drzwiach pulpitów.

Podstawowe wyposażenie pulpitów sterowniczych w zależności od wersji wykonania stanowi:

 • aparatura elektryczna – sygnalizacyjna, sterownicza, rozdzielcza, zabezpieczająca, zasilająca, w tym elementy łączeniowe
 • aparatura elektroniczna – komputery z wyświetlaczami danych, sterowniki, przekaźniki „inteligentne”, gniazda USB i inne
 • aparatura sygnalizacyjno-pomiarowa – sygnalizatory (np. dźwięku), wskaźniki temperatury i ciśnienia oleju, wskaźniki poziomu paliwa, licznik motogodzin, manometry i inne
 • okablowanie – wykonywane przewodami izolowanymi o wymaganym napięciu znamionowym izolacji, wymaganej odporności mechanicznej, kolorystyce i przekrojach dobranych do określonej obciążalności prądowej i rodzaju aparatury

Dane techniczne

 • napięcie znamionowe łączeniowe; Uzn dla urządzeń zasilających – 230V / 400V lub 500V AC
 • napięcie znamionowe łączeniowe; Uzn dla pulpitów sterowniczych – 24V DC
 • napięcie znamionowe izolacji Ui – do 1000V
 • częstotliwość znamionowa – 50 / 60 Hz
 • prąd znamionowy ciągły Izn – do 250 A AC
 • stopień ochrony IP – 54-65
 • stopień odporności mechanicznej IK – 10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje

 

pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych

Pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych

Pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych

JS INTEGRAL wykonuje pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją (elektryczną i mechaniczną) i uzgodnieniami technicznymi, z uwzględnieniem odnoszących się do nich wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

Ze względu na przeznaczenie i rodzaj wykonywanych funkcji, do produktów tej podgrupy zaliczamy:

 • pulpity operatorów maszyn i urządzeń
 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne
 • skrzynki lokalnego sterowania

Zastosowanie

 • do sterowania pracą maszyn i urządzeń stacjonarnych
 • do zabezpieczania elektrycznych elementów wykonawczych maszyn i urządzeń przed skutkami zwarć, przepięć i przeciążeń
 • do monitorowania parametrów pracy maszyn i urządzeń
 • do wizualizacji procesów technologicznych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych i ciągów technologicznych

Przeznaczenie

Pulpity sterownicze przeznaczone są do maszyn i urządzeń stacjonarnych stosowanych :

 • w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego
 • w przemyśle wydobywczym i przetwórstwie surowców mineralnych
 • w różnych dziedzinach przemysłu wytwórczego, w tym do produkcji materiałów budowlanych
 • w obiektach infrastrukturalnych i innych

Wykonanie

Pulpity sterownicze wykonywane są zgodnie z dokumentacją Klienta w obudowach z blachy stalowej, nierdzewnej lub kwasoodpornej.
Gabaryty pulpitów, ich ergonomiczny kształt (w szczególności pulpity operatorów maszyn) oraz logiczne i funkcjonalne rozmieszczenie aparatury sygnalizacyjno-sterowniczej na płytach czołowych pulpitów ułatwiają operatorom sterowanie maszynami lub urządzeniami.

Wersje wykonania:

 • pulpity operatorów maszyn montowane w kabinach operatorskich, na stanowiskach operatorskich, przy zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, lub centrach obróbczych, a także bezpośrednio na konstrukcjach maszyn i urządzeń w miejscach do tego przeznaczonych
 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne montowane bezpośrednio na konstrukcjach maszyn i urządzeń w miejscach do tego przeznaczonych
 • skrzynki lokalnego sterowania montowane w specjalnych wnękach lub bezpośrednio na konstrukcjach maszyn i urządzeń w miejscach do tego przeznaczonych

Zamknięcia płyt czołowych, drzwi i pokryw pulpitów oraz skrzynek (połączenia śrubowe, zamki, zawiasy, uszczelki) – dostosowane są do ich gabarytów i wymagań stopnia ochrony IP.
Elementy montażowe: płyty i szyny montażowe, uchwyty, wsporniki oraz profile montażowe – zapewniają optymalną konfigurację pulpitów i skrzynek sterowniczych.

Wyposażenie

Pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych wyposażane są w aparaturę modułową (w tym elementy łączeniowe), przystosowaną do montażu na standardowych szynach montażowych TH 35 i innych. Ponadto wyposażane są w pojedyncze aparaty na płytach montażowych i wspornikach wewnątrz obudowy pulpitów, a także na płytach czołowych i drzwiach pulpitów.

Podstawowe wyposażenie pulpitów sterowniczych w zależności od wersji wykonania stanowi:

 • aparatura elektryczna – sygnalizacyjna, sterownicza, rozdzielcza, zabezpieczająca, zasilająca, w tym elementy łączeniowe
 • aparatura elektroniczna – komputery z wyświetlaczami danych, sterowniki, przekaźniki „inteligentne”, gniazda USB i inne
 • aparatura sygnalizacyjno-pomiarowa – sygnalizatory, wskaźniki, mierniki i inne
 • okablowanie – wykonywane przewodami izolowanymi o wymaganym napięciu znamionowym izolacji, wymaganej odporności mechanicznej, kolorystyce i przekrojach dobranych do określonej obciążalności prądowej i rodzaju aparatury

Dane techniczne

 • napięcie znamionowe łączeniowe; Uzn dla urządzeń zasilających – 230V / 400V lub 500V AC
 • napięcie znamionowe sterownicze Us – 230V AC lub 24V DC
 • napięcie znamionowe izolacji Ui – do 1000V
 • częstotliwość znamionowa – 50 / 60 Hz
 • prąd znamionowy ciągły Izn – do 250A
 • stopień ochrony IP – 54-65
 • stopień odporności mechanicznej IK – 8-10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje

Szafy sterownicze i automatyki

Szafy sterownicze i automatyki

Szafy sterownicze i automatyki

JS INTEGRAL wykonuje szafy sterownicze i automatyki na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją (elektryczną i mechaniczną) i uzgodnieniami technicznymi, z uwzględnieniem odnoszących się do nich wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

W grupie produktów ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA szafy sterownicze i automatyki stanowią podgrupę produktów wyróżniających się snacznym stopniem zaawansowania pod względem technologicznym.

Zastosowanie

 • do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przepięć i przeciążeń
 • do sterowania pracą silników, pomp, wentylatorów, urządzeń klimatyzacji, napędów i innych urządzeń elektrycznych
 • do sterowania procesami produkcyjnymi w przemyśle i energetyce
 • do sygnalizacji, kontroli i monitorowania parametrów pracy maszyn i urządzeń, oraz procesów technologicznych w przemyśle i energetyce
 • do realizacji funkcji sterowania i monitoringu w systemach BMS i HVAC

Przeznaczenie

Szafy sterownicze i automatyki przeznaczone są:

 • do maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle wytwórczym , w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego, w górnictwie rud metali, energetyce, telekomunikacji i innych gałęziach gospodarki
 • dla budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego wielokondygnacyjnego
 • dla obiektów użyteczności publicznej (administracyjne, biurowe, centra handlowo-usługowe, hotelowe, edukacyjne, służby zdrowia, sakralne, sportowe i inne)
 • dla obiektów infrastrukturalnych – budownictwa przemysłowego, ekologicznego, inżynierskiego, hydrotechnicznego i innych

Wykonanie

Szafy sterownicze i automatyki wykonywane są zgodnie z dokumentacją Klienta w obudowach z blachy stalowej, nierdzewnej lub kwasoodpornej.

Wersje wykonania:

 • wykonywane jako szafy wiszące, przyścienne lub wolnostojące, montowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz, w tym również są wykonane w wersji ocieplanej (termoizolacja)
 • drzwi pełne (przystosowane do montażu aparatury kontrolno-pomiarowej) lub transparentne
 • drzwi wewnętrzne uchylne do montażu dodatkowej aparatury kontrolno-pomiarowej
 • zamknięcia: zamki, zawiasy, uszczelki – dostosowane do gabarytów i do wymaganego stopnia ochrony IP
 • elementy montażowe szaf: płyty i szyny montażowe, płyty maskujące, uchwyty, wsporniki, profile montażowe – zapewniające optymalną konfigurację szaf

Wyposażenie

Szafy sterownicze i automatyki wyposażane są w aparaturę modułową (w tym elementy łączeniowe) przystosowaną do montażu na szynach montażowych standardowych TH 35 i innych, a także w aparaty pojedyncze montowane na płytach montażowych, wspornikach lub drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych szaf.

Podstawowe wyposażenie szaf sterowniczych i automatyki, w zależności od wersji wykonania stanowi:

 • aparatura elektryczna – rozdzielcza, zabezpieczająca, pomiarowa, przepięciowo-łączeniowa
 • aparatura elektroniczna – sygnalizacyjna, sterownicza (w tym sterowniki PLC), falowniki, aparatura regulacyjna, pomiarowa, komunikacyjna i inna, dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta
 • urządzenia dodatkowe – klimatyzacja, wentylacja, oświetlenie, wyłączniki krańcowe i inne, dostosowane do wymagań eksploatacyjnych szaf zapewniające ich niezawodność działania i bezpieczeństwo obsługi
 • okablowanie – wykonywane szynami Cu lub przewodami izolowanymi o przekrojach dobranych do wymaganej obciążalności prądowej i rodzaju aparatury

Dane techniczne

 • napięcie znamionowe łączeniowe Uzn – 230V / 400V
 • napięcie znamionowe izolacji Ui – do 1000V
 • częstotliwość znamionowa – 50 / 60 Hz
 • prąd znamionowy ciągły Izn – do 630 A
 • stopień ochrony IP – 40-65
 • stopień odporności mechanicznej IK – 08-10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje

złącza kablowo-pomiarowe

Złącza kablowo-pomiarowe

Złącza kablowo-pomiarowe

Przykładowe realizacje

szafy i skrzynki kablowe – górnicze

Szafy i skrzynki kablowe – górnicze

Szafy i skrzynki kablowe – górnicze

Przykładowe realizacje

skrzynki zaciskowe

Skrzynki zaciskowe

Skrzynki zaciskowe

Przykładowe realizacje

Obudowy rozdzielnic mieszkaniowych

Rozdzielnice mieszkaniowe

Rozdzielnice mieszkaniowe

JS Integral wykonuje Rozdzielnice mieszkaniowe na zlecenie Klienta zgodnie z dostarczoną dokumentacją elektryczną i mechaniczną, lub na podstawie dokonanych uzgodnień technicznych

Przykładowe realizacje

Obudowy szaf sterowniczych i automatyki

Obudowy szaf sterowniczych i automatyki

Obudowy szaf sterowniczych i automatyki

JS Integral wykonuje obudowy szaf sterowniczych i automatyki na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną lub na podstawie uzgodnień, z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

Zastosowanie

 • do zabudowy aparatury elektrycznej: rozdzielczej, zabezpieczającej, sygnalizacyjnej, sterowniczej, kontrolnej, pomiarowej, i innej
 • do zabudowy aparatury elektronicznej i elementów automatyki, w tym: sterowników logicznych PLC i innych urządzeń do sterowania, wizualizacji i monitorowania procesów pracy w systemach BMS i HVAC
 • do zapewnienia wysokiego stopnia ochrony zabudowanej aparatury przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapyleniem lub zalaniem

Przeznaczenie

Obudowy przeznaczone są do prefabrykacji szaf sterowniczych i automatyki stosowanych w:

 • maszynach i urządzeniach w przemyśle wytwórczym, górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego, górnictwie rud metali, energetyce i innych gałęziach gospodarki
 • budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i wielokondygnacyjnym
 • obiektach użyteczności publicznej
 • obiektach infrastrukturalnych budownictwa przemysłowego, ekologicznego, inżynierskiego, hydrotechnicznego i innych

Opis konstrukcji

 • blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna
 • korpus obudowy: typ monoblok, szczelnie spawany
 • zamknięcia: drzwi czołowe – pełne lub transparentne, jedno lub dwuskrzydłowe
 • uszczelnienia: uszczelki nakładane na kołnierz korpusu obudowy, wklejane lub wylewane (poliuretanowe) na drzwiach obudowy
 • otworowanie: w korpusie obudowy, w drzwiach, w płytach montażowych – zgodnie z dokumentacją Klienta
 • zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe – kolor standardowy wg. palety RAL
 • wymiary obudów: dostosowane do przewidzianego wyposażenia w aparaturę elektryczną
 • elementy montażowe: płyty montażowe, szyny TH35, profile montażowe (perforowane), wsporniki i inne
 • wyposażenie – elementy dodatkowe: wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie, wyłączniki krańcowe, przepusty kablowe, i inne dostosowane do wymagań eksploatacyjnych szaf

Parametry znamionowe

 • stopień ochrony IP – 40-54
 • stopień odporności mechanicznej IK – 08-10
 • klasa ochronności – I

 

Przykładowe realizacje

Obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn samojezdnych

Obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn samojezdnych

Obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn samojezdnych

W grupie produktów Obudowy Metalowe, obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn samojezdnych stanowią podgrupę w znacznym stopniu zróżnicowaną pod względem konstrukcyjnym. Obudowy wykonywane są zgodnie z dokumentacją Klienta lub na podstawie uzgodnień, z uwzględnieniem wymagań odpowiednich norm PN-EN, w tym norm górniczych.

Przeznaczenie

Przeznaczone są do budowy pulpitów operatorów maszyn, pulpitów sterowniczo-sygnalizacyjnych i skrzynek sterowniczych stanowiących wyposażenie maszyn samojezdnych stosowanych w:

 • górnictwie rud metali, w szczególności rud miedzi
 • przemyśle wydobywczym surowców mineralnych
 • budownictwie tunelowym
 • budownictwie infrastrukturalnym w robotach budowlanych, drogowych, w pracach ziemnych i innych

Opis konstrukcji

 • blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna
 • korpus obudowy: typ monoblok, szczelnie spawany
 • zamknięcia: drzwi czołowe na zawiasach – 1 lub 2 zamki (wg. wymagań); płyty czołowe, pokrywy pulpitów i skrzynek – połączenia śrubowe
 • uszczelnienia: uszczelki wklejane lub wylewane (poliuretanowe)
 • otworowanie: w korpusie obudowy, w drzwiach, w płytach czołowych i montażowych – zgodnie z dokumentacją
 • zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe – kolory wg. palety RAL
 • wymiary obudów: dostosowane do przewidzianego wyposażenia w aparaturę sterowniczo-sygnalizacyjną
 • wyposażenie: płyty montażowe, szyny TH35, profile montażowe (perforowane), wsporniki montażowe i inne (wg. wymagań)

Parametry znamionowe

 • materiał – blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna, ≠1,5÷2,0mm
 • wymiary – w zależności od wymagań klienta
 • stopień ochrony IP – 40-65
 • stopień odporności mechanicznej IK – 08-10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje

Obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn i urządzeń stacjonarnych

Obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn i urządzeń stacjonarnych

Obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn i urządzeń stacjonarnych

JS Integral wykonuje obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn i urządzeń stacjonarnych na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną lub na podstawie uzgodnień, z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

Przeznaczenie

Przeznaczone są do budowy pulpitów operatorskich maszyn i urządzeń, pulpitów sterowniczo-sygnalizacyjnych i skrzynek lokalnego sterowania, stanowiących wyposażenie maszyn i urządzeń stacjonarnych stosowanych w:

 • górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego
 • przemyśle wydobywczym i przetwórstwie surowców mineralnych
 • różnych dziedzinach przemysłu wytwórczego, w tym do produkcji materiałów budowlanych
 • obiektach infrastrukturalnych i innych

Opis konstrukcji

 • blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna
 • korpus obudowy: typ monoblok, szczelnie spawany
 • zamknięcia: drzwi czołowe na zawiasach – 1 lub 2 zamki (wg. wymagań); płyty czołowe, pokrywy pulpitów i skrzynek – połączenia śrubowe
 • uszczelnienia: uszczelki wklejane lub wylewane (poliuretanowe)
 • otworowanie: w korpusie obudowy, w drzwiach, w płytach czołowych i montażowych – zgodnie z dokumentacją
 • zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe – kolory wg. palety RAL
 • wymiary obudów: dostosowane do przewidzianego wyposażenia w aparaturę sterowniczo-sygnalizacyjną
 • wyposażenie: płyty montażowe, szyny TH35, profile montażowe (perforowane), wsporniki montażowe i inne (wg. wymagań)

Parametry znamionowe

 • stopień ochrony IP – 40-65
 • stopień odporności mechanicznej IK – 08-10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje