Obudowy szaf sterowniczych i automatyki

Obudowy szaf sterowniczych i automatyki

Obudowy szaf sterowniczych i automatyki

JS Integral wykonuje obudowy szaf sterowniczych i automatyki na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną lub na podstawie uzgodnień, z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

Zastosowanie

 • do zabudowy aparatury elektrycznej: rozdzielczej, zabezpieczającej, sygnalizacyjnej, sterowniczej, kontrolnej, pomiarowej, i innej
 • do zabudowy aparatury elektronicznej i elementów automatyki, w tym: sterowników logicznych PLC i innych urządzeń do sterowania, wizualizacji i monitorowania procesów pracy w systemach BMS i HVAC
 • do zapewnienia wysokiego stopnia ochrony zabudowanej aparatury przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapyleniem lub zalaniem

Przeznaczenie

Obudowy przeznaczone są do prefabrykacji szaf sterowniczych i automatyki stosowanych w:

 • maszynach i urządzeniach w przemyśle wytwórczym, górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego, górnictwie rud metali, energetyce i innych gałęziach gospodarki
 • budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i wielokondygnacyjnym
 • obiektach użyteczności publicznej
 • obiektach infrastrukturalnych budownictwa przemysłowego, ekologicznego, inżynierskiego, hydrotechnicznego i innych

Opis konstrukcji

 • blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna
 • korpus obudowy: typ monoblok, szczelnie spawany
 • zamknięcia: drzwi czołowe – pełne lub transparentne, jedno lub dwuskrzydłowe
 • uszczelnienia: uszczelki nakładane na kołnierz korpusu obudowy, wklejane lub wylewane (poliuretanowe) na drzwiach obudowy
 • otworowanie: w korpusie obudowy, w drzwiach, w płytach montażowych – zgodnie z dokumentacją Klienta
 • zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe – kolor standardowy wg. palety RAL
 • wymiary obudów: dostosowane do przewidzianego wyposażenia w aparaturę elektryczną
 • elementy montażowe: płyty montażowe, szyny TH35, profile montażowe (perforowane), wsporniki i inne
 • wyposażenie – elementy dodatkowe: wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie, wyłączniki krańcowe, przepusty kablowe, i inne dostosowane do wymagań eksploatacyjnych szaf

Parametry znamionowe

 • stopień ochrony IP – 40-54
 • stopień odporności mechanicznej IK – 08-10
 • klasa ochronności – I

 

Przykładowe realizacje

Obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn samojezdnych

Obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn samojezdnych

Obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn samojezdnych

W grupie produktów Obudowy Metalowe, obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn samojezdnych stanowią podgrupę w znacznym stopniu zróżnicowaną pod względem konstrukcyjnym. Obudowy wykonywane są zgodnie z dokumentacją Klienta lub na podstawie uzgodnień, z uwzględnieniem wymagań odpowiednich norm PN-EN, w tym norm górniczych.

Przeznaczenie

Przeznaczone są do budowy pulpitów operatorów maszyn, pulpitów sterowniczo-sygnalizacyjnych i skrzynek sterowniczych stanowiących wyposażenie maszyn samojezdnych stosowanych w:

 • górnictwie rud metali, w szczególności rud miedzi
 • przemyśle wydobywczym surowców mineralnych
 • budownictwie tunelowym
 • budownictwie infrastrukturalnym w robotach budowlanych, drogowych, w pracach ziemnych i innych

Opis konstrukcji

 • blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna
 • korpus obudowy: typ monoblok, szczelnie spawany
 • zamknięcia: drzwi czołowe na zawiasach – 1 lub 2 zamki (wg. wymagań); płyty czołowe, pokrywy pulpitów i skrzynek – połączenia śrubowe
 • uszczelnienia: uszczelki wklejane lub wylewane (poliuretanowe)
 • otworowanie: w korpusie obudowy, w drzwiach, w płytach czołowych i montażowych – zgodnie z dokumentacją
 • zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe – kolory wg. palety RAL
 • wymiary obudów: dostosowane do przewidzianego wyposażenia w aparaturę sterowniczo-sygnalizacyjną
 • wyposażenie: płyty montażowe, szyny TH35, profile montażowe (perforowane), wsporniki montażowe i inne (wg. wymagań)

Parametry znamionowe

 • materiał – blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna, ≠1,5÷2,0mm
 • wymiary – w zależności od wymagań klienta
 • stopień ochrony IP – 40-65
 • stopień odporności mechanicznej IK – 08-10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje

Obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn i urządzeń stacjonarnych

Obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn i urządzeń stacjonarnych

Obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn i urządzeń stacjonarnych

JS Integral wykonuje obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn i urządzeń stacjonarnych na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną lub na podstawie uzgodnień, z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

Przeznaczenie

Przeznaczone są do budowy pulpitów operatorskich maszyn i urządzeń, pulpitów sterowniczo-sygnalizacyjnych i skrzynek lokalnego sterowania, stanowiących wyposażenie maszyn i urządzeń stacjonarnych stosowanych w:

 • górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego
 • przemyśle wydobywczym i przetwórstwie surowców mineralnych
 • różnych dziedzinach przemysłu wytwórczego, w tym do produkcji materiałów budowlanych
 • obiektach infrastrukturalnych i innych

Opis konstrukcji

 • blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna
 • korpus obudowy: typ monoblok, szczelnie spawany
 • zamknięcia: drzwi czołowe na zawiasach – 1 lub 2 zamki (wg. wymagań); płyty czołowe, pokrywy pulpitów i skrzynek – połączenia śrubowe
 • uszczelnienia: uszczelki wklejane lub wylewane (poliuretanowe)
 • otworowanie: w korpusie obudowy, w drzwiach, w płytach czołowych i montażowych – zgodnie z dokumentacją
 • zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe – kolory wg. palety RAL
 • wymiary obudów: dostosowane do przewidzianego wyposażenia w aparaturę sterowniczo-sygnalizacyjną
 • wyposażenie: płyty montażowe, szyny TH35, profile montażowe (perforowane), wsporniki montażowe i inne (wg. wymagań)

Parametry znamionowe

 • stopień ochrony IP – 40-65
 • stopień odporności mechanicznej IK – 08-10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje

rozdzielnica przodkowa

Obudowy rozdzielnic przodkowych

Obudowy  rozdzielnic  przodkowych

JS INTEGRAL wykonuje obudowy rozdzielnic przodkowych na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną lub na podstawie uzgodnień, z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

W grupie produktów Obudowy Metalowe, obudowy rozdzielnic przodkowych stanowią podgrupę produktów najbardziej różnorodną pod względem konstrukcyjnym, ze względu na szeroki zakres ich zastosowań, głównie w górnictwie rud metali.

Zastosowanie

 • do zabudowy aparatury elektrycznej: łączeniowej, zabezpieczającej, sterowniczej, kontrolnej, pomiarowej, oraz wyposażania w elementy automatyki
 • do zapewnienia wysokiego stopnia ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapyleniem lub zalaniem

Przeznaczenie

Obudowy przeznaczone są do prefabrykacji rozdzielnic przodkowych, w tym: zestawów transformatorowych, zestawów zasilających pompy i wentylatory, rozruszników stycznikowych, skrzynek łączeniowo-rozdzielczych i innych stosowanych do zasilania maszyn i urządzeń w:

 • górnictwie rud metali, w szczególności rud miedzi
 • przemyśle wydobywczym surowców mineralnych
 • budownictwie tunelowym i innych dziedzinach

Opis konstrukcji

 • blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna
 • korpus obudowy: typ monoblok, szczelnie spawany
 • zamknięcia: drzwi i płyty czołowe uchylne (pełne lub z okienkami rewizyjnymi) na zawiasach; zamki lub połączenia śrubowe – wg. dokumentacji Klienta
 • uszczelnienia: uszczelki nakładane na kołnierz korpusu obudowy lub wklejane w drzwiach lub płytach czołowych obudowy
 • otworowanie: w korpusie obudowy, w drzwiach, w płytach czołowych i montażowych – zgodnie z dokumentacją Klienta
 • zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe – kolor standardowy RAL 7032 lub dowolny kolory wg. palety RAL
 • wymiary obudów: dostosowane do przewidzianego wyposażenia w aparaturę elektryczną
 • uziemienie: gwintowane kołki uziemiające w drzwiach i korpusie obudowy
 • wyposażenie: płyty i profile montażowe, wsporniki, blokady drzwi, przepusty kablowe, stojaki, uchwyty do przenoszenia rozdzielnic i inne

Parametry znamionowe

 • materiał – blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna, ≠1,5÷2,0mm
 • wymiary – dowolne w zależności od wymagań klienta
 • zakres temperatury pracy – od -30˚C do +80˚C
 • stopień ochrony IP – 40-54
 • stopień odporności mechanicznej IK – 08-10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje

szafy teleinformatyczne

Obudowy szaf i skrzynek teleinformatycznych

Obudowy szaf i skrzynek teleinformatycznych

Przykładowe realizacje

Rozdzielnice mieszkaniowe

Obudowy rozdzielnic mieszkaniowych

Obudowy rozdzielnic mieszkaniowych

Przykładowe realizacje

szafki i obudowy gazowe

Szafki i obudowy gazowe

Szafki i obudowy gazowe

Szafki i obudowy gazowe wykonywane są zgodnie z dostarczoną dokumentacją lub na podstawie dokonanych uzgodnień technicznych.

Wykonanie

 • materiał – blacha stalowa ‡ 1,0 – 1,5 mm,
 • drzwi – pełne lub z okienkiem rewizyjnym, pojedyncze lub podwójne,
 • zamknięcie – zamek “kolejowy” lub inny na życzenie Zamawiającego,
 • wyposażenie – stelaż montażowy,
 • zabezpieczenie antykorozyjne – farba proszkowa, kolor RAL 1003.

Zastosowanie

 • w instalacjach gazowniczych jako obudowy węzłów pomiarowych, redukcyjnych i redukcyjno – pomiarowych,
 • przeznaczone są dla budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego.

Wersje wykonania

 • obudowy naścienne, wnękowe lub wolnostojące,
 • obudowy do łączenia w szereg,
 • otwory wentylacyjne w drzwiach lub ściankach bocznych obudowy,
 • wersja z daszkiem.

Podstawowe wymiary

Typ szafki szerokość (mm) wysokość (mm) głębokość (mm)
SG 300 – 650 300 – 650 250

Uwaga! Na życzenie Zamawiającego dostępne są także rozwiązania o wymiarach niestandardowych.

Przykładowe realizacje

Drzwiczki rewizyjne i obudowy pionów

Drzwiczki rewizyjne i obudowy pionów

Drzwiczki rewizyjne i obudowy pionów

Drzwiczki rewizyjne i obudowy pionów wykonywane są na zlecenie Klienta zgodnie z dostarczoną dokumentacją, lub na podstawie dokonanych uzgodnień technicznych.

Wykonanie

 • materiał – blacha stalowa ‡ 0,8 – 1,5 mm,
 • zamknięcie – zamek “EURO” lub inny na życzenie Klienta,
 • zabezpieczenie antykorozyjne – farba proszkowa gładka lub strukturalna, kolor RAL 1015, RAL 9016 lub inny na życzenie Klienta.

Wersje

 • stopień ochrony – IP20 … IP40,
 • wykonane z blachy nierdzewnej – na życzenie Klienta.

Zastosowanie

 • przeznaczone do maskowania otworów technologicznych instalacji gazowych, grzewczych i wodno-kanalizacyjnych, umożliwiające dostęp kontrolny do zainstalowanej aparatury pomiarowej i rozdzielczej.
 • przewidziane do montażu w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i innych.

Podstawowe wymiary

Typ szerokość (mm) wysokość (mm)
Drzwiczki rewizyjne 200 – 1200 200 – 1200
Obudowy pionów 200 – 1500 200 – 2500

Uwaga! Na życzenie Zamawiającego dostępne są także rozwiązania o wymiarach niestandardowych.

Przykładowe realizacje

szafy warsztatowe i magazynowe

Szafy warsztatowe i magazynowe

Szafy warsztatowe i magazynowe

Szafy warsztatowe i magazynowe wykonywane są na zlecenie Klienta zgodnie z dostarczoną dokumentacją, lub na podstawie dokonanych uzgodnień technicznych.

Wykonanie

 • korpus szafki – stabilny, wyginany i zgrzewany lub nitowany
 • materiał – blacha stalowa ‡ 0,8 – 2,0 mm
 • drzwi – pełne, wyposażone w otwory wentylacyjne
 • zamknięcie – zamek typu baskwil, patentowy, szyfrowy lub kłódka
 • wyposażenie – półki, drążki na wieszaki
 • zabezpieczenie antykorozyjne – farba proszkowa, kolory wg palety RAL (popiel, niebieski, zielony i inne)

Zastosowanie

 • szafy warsztatowe i magazynowe przeznaczone sa do przechowywania garderoby i odzieży roboczej w szatniach, przebieralniach i innych pomieszczeniach socjalnych.

Przykładowe realizacje