Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

Pragniemy poinformować, iż w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działanie 2.2 – Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, pn:

Modernizacja procesu produkcji poprzez wdrożenie laserowej technologii wykrawania blach i profili.

  • Beneficjent: Przedsiębiorstwo Elektrometalowe JS Integral Sp. z o.o.
  • Całkowita wartość projektu: 643 290 PLN
  • Wartość dofinansowania: 257 500 PLN
  • Okres realizacji projektu: 09.08.2013-31.03.2014 r.

Umowa o dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 24.11.2013 r. pomiędzy P. E. JS Integral Sp. z o.o., a Województwem Lubuskim.

Informacje źródłowe nt. Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego znajdą Państwo na stroniewww.lrpo.lubuskie.pl

 

banner