PULPITY STEROWNICZE

JS INTEGRAL wykonuje pulpity sterownicze do maszyn na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją (elektryczną i mechaniczną) i uzgodnieniami technicznymi, z uwzględnieniem odnoszących się do nich wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

 

Ze względu na przeznaczenie i rodzaj wykonywanych funkcji, do produktów tej podgrupy zaliczamy:

 • pulpity operatorów maszyn (najbardziej zaawansowane technologicznie)
 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne
 • skrzynki sterownicze

Uzupełnienie asortymentu stanowią wiązki przewodów elektrycznych do maszyn, wykonywane zgodnie z dokumentacją Klienta.

ZASTOSOWANIE

 • do sterowania maszynami samojezdnymi
 • do zabezpieczania urządzeń elektrycznych i elementów wykonawczych maszyn przed skutkami zwarć i przeciążeń
 • do monitorowania parametrów pracy maszyn (czas pracy, ciśnienie i temperatura płynów eksploatacyjnych, zużycie paliwa, klimatyzacja i inne

 

PRZEZNACZENIE

 • w górnictwie rud metali, w szczególności rud miedzi
 • w przemyśle wydobywczym surowców mineralnych
 • w budownictwie tunelowym
 • w budownictwie infrastrukturalnym w robotach budowlanych, drogowych, w pracach ziemnych i innych

 

WYPOSAŻENIE

 • aparatura elektryczna – sygnalizacyjna, sterownicza, rozdzielcza, zabezpieczająca, zasilająca, w tym elementy łączeniowe
 • aparatura elektroniczna – komputery z wyświetlaczami danych, sterowniki, przekaźniki „inteligentne”, gniazda USB i inne
 • aparatura sygnalizacyjno-pomiarowa – sygnalizatory (np. dźwięku), wskaźniki temperatury i ciśnienia oleju, wskaźniki poziomu paliwa, licznik motogodzin, manometry i inne
 • okablowanie – wykonywane przewodami izolowanymi o wymaganym napięciu znamionowym izolacji, wymaganej odporności mechanicznej, kolorystyce i przekrojach dobranych do określonej obciążalności prądowej i rodzaju aparatury

Przykładowe realizacje

Pulpity sterownicze do maszyn samojezdnych

Pulpity sterownicze do maszyn stacjonarnych