[:pl]

Szafki i obudowy gazowe

Szafki i obudowy gazowe wykonywane są zgodnie z dostarczoną dokumentacją lub na podstawie dokonanych uzgodnień technicznych.

Wykonanie

 • materiał – blacha stalowa ‡ 1,0 – 1,5 mm,
 • drzwi – pełne lub z okienkiem rewizyjnym, pojedyncze lub podwójne,
 • zamknięcie – zamek “kolejowy” lub inny na życzenie Zamawiającego,
 • wyposażenie – stelaż montażowy,
 • zabezpieczenie antykorozyjne – farba proszkowa, kolor RAL 1003.

Zastosowanie

 • w instalacjach gazowniczych jako obudowy węzłów pomiarowych, redukcyjnych i redukcyjno – pomiarowych,
 • przeznaczone są dla budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego.

Wersje wykonania

 • obudowy naścienne, wnękowe lub wolnostojące,
 • obudowy do łączenia w szereg,
 • otwory wentylacyjne w drzwiach lub ściankach bocznych obudowy,
 • wersja z daszkiem.

Podstawowe wymiary

Typ szafkiszerokość (mm)wysokość (mm)głębokość (mm)
SG300 – 650300 – 650250

Uwaga! Na życzenie Zamawiającego dostępne są także rozwiązania o wymiarach niestandardowych.

Przykładowe realizacje

[:en]

Gas cabinets and access doors

Construction

 • material – steel ‡ 1,0 ÷ 1,5 mm,
 • locking mechanism – “station” lock or other on customer’s request,
 • accessories – mounting rack on customer’s request
 • anticorrosion protection – powder paint, RAL 1003 or other on customer’s request.

Versions

 • wall, recessed or freestanding cabinets,
 • full or glazed single/double doors.

Application

 • in gas installations as casings of metering and regulation equipment,
 • for use in public, residential and industrial buildings.

Basic dimentions

Typewidth (mm)height (mm)depth (mm)
Gas cabinets300 – 650300 – 650250 – 300
Access doors300 – 650300 – 650

Note! We also offer access and casings in non-standard dimentions.

Example products

[:de]

Gasschränke und –schutze

Ausführung

 • Material – Stahlblech ‡ 1,0 ÷ 1,5 mm,
 • Verschluss – „Bahnschloss“ oder andere auf Kundenwunsch,
 • Ausrüstung – Montagestell auf Kundenwunsch
 • Korrosionsschutz – Pulverlack, Farbe RAL 1003, oder andere auf Kundenwunsch.

Varianten

 • Wand-, Einbau-, oder freistehende Schränke,
 • Tür voll oder mit Prüffenster, Ein- oder zweitürige Schränke.

Anwendung

 • in Gasinstallationen als Gehäuse von Messknoten und Reduktionsknoten,
 • vorgesehen zur Anwendung in öffentlichen Gebäuden, im Wohnungsbau, und Industriegebäuden.

Grundabmessungsbereiche

TypeBreite (mm)Höhe (mm)Tiefe (mm)
Gasschränke300 – 650300 – 650250 – 300
Gasschutze300 – 650300 – 650 

Hinweis! Wir bieten auch Produkte in Nicht-Standard-Formaten erhältlich.

Beispielprodukte

[:]