ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

JS INTEGRAL posiada certyfikat potwierdzający, że system zarządzania przez jakość funkcjonujący w spółce spełnia wymagania normy ISO 9001:2015. Certyfikat został wydany przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o. –  jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Spełnienie wszystkich wymagań stawianych podczas certyfikacji, gwarantuje rzetelność i wysoką jakość usług i produktów oferowanych naszym klientom.