Obudowy  rozdzielnic  przodkowych

JS INTEGRAL wykonuje obudowy rozdzielnic przodkowych na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną lub na podstawie uzgodnień, z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

W grupie produktów Obudowy Metalowe, obudowy rozdzielnic przodkowych stanowią podgrupę produktów najbardziej różnorodną pod względem konstrukcyjnym, ze względu na szeroki zakres ich zastosowań, głównie w górnictwie rud metali.

Zastosowanie

 • do zabudowy aparatury elektrycznej: łączeniowej, zabezpieczającej, sterowniczej, kontrolnej, pomiarowej, oraz wyposażania w elementy automatyki
 • do zapewnienia wysokiego stopnia ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapyleniem lub zalaniem

Przeznaczenie

Obudowy przeznaczone są do prefabrykacji rozdzielnic przodkowych, w tym: zestawów transformatorowych, zestawów zasilających pompy i wentylatory, rozruszników stycznikowych, skrzynek łączeniowo-rozdzielczych i innych stosowanych do zasilania maszyn i urządzeń w:

 • górnictwie rud metali, w szczególności rud miedzi
 • przemyśle wydobywczym surowców mineralnych
 • budownictwie tunelowym i innych dziedzinach

Opis konstrukcji

 • blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna
 • korpus obudowy: typ monoblok, szczelnie spawany
 • zamknięcia: drzwi i płyty czołowe uchylne (pełne lub z okienkami rewizyjnymi) na zawiasach; zamki lub połączenia śrubowe – wg. dokumentacji Klienta
 • uszczelnienia: uszczelki nakładane na kołnierz korpusu obudowy lub wklejane w drzwiach lub płytach czołowych obudowy
 • otworowanie: w korpusie obudowy, w drzwiach, w płytach czołowych i montażowych – zgodnie z dokumentacją Klienta
 • zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe – kolor standardowy RAL 7032 lub dowolny kolory wg. palety RAL
 • wymiary obudów: dostosowane do przewidzianego wyposażenia w aparaturę elektryczną
 • uziemienie: gwintowane kołki uziemiające w drzwiach i korpusie obudowy
 • wyposażenie: płyty i profile montażowe, wsporniki, blokady drzwi, przepusty kablowe, stojaki, uchwyty do przenoszenia rozdzielnic i inne

Parametry znamionowe

 • materiał – blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna, ≠1,5÷2,0mm
 • wymiary – dowolne w zależności od wymagań klienta
 • zakres temperatury pracy – od -30˚C do +80˚C
 • stopień ochrony IP – 40-54
 • stopień odporności mechanicznej IK – 08-10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje