Pulpity sterownicze do maszyn samojezdnych

Pulpity sterownicze do maszyn samojezdnych

Pulpity sterownicze do maszyn samojezdnych

JS INTEGRAL wykonuje pulpity sterownicze do maszyn samojezdnych na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją (elektryczną i mechaniczną) i uzgodnieniami technicznymi, z uwzględnieniem odnoszących się do nich wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

Ze względu na przeznaczenie i rodzaj wykonywanych funkcji, do produktów tej podgrupy zaliczamy:

 • pulpity operatorów maszyn (najbardziej zaawansowane technologicznie)
 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne
 • skrzynki sterownicze

Uzupełnienie asortymentu stanowią wiązki przewodów elektrycznych do maszyn, wykonywane zgodnie z dokumentacją Klienta.

Zastosowanie

 • do sterowania maszynami samojezdnymi
 • do zabezpieczania urządzeń elektrycznych i elementów wykonawczych maszyn przed skutkami zwarć i przeciążeń
 • do monitorowania parametrów pracy maszyn (czas pracy, ciśnienie i temperatura płynów eksploatacyjnych, zużycie paliwa, klimatyzacja i inne)

Przeznaczenie

Pulpity sterownicze przeznaczone są do maszyn samojezdnych, stosowanych:

 • w górnictwie rud metali, w szczególności rud miedzi
 • w przemyśle wydobywczym surowców mineralnych
 • w budownictwie tunelowym
 • w budownictwie infrastrukturalnym w robotach budowlanych, drogowych, w pracach ziemnych i innych

Wykonanie

Każdy pulpit sterowniczy wykonywany jest zgodnie z dokumentacją Klienta w obudowach z blachy stalowej, nierdzewnej lub kwasoodpornej.
Gabaryty pulpitów, ich ergonomiczny kształt (w szczególności pulpity operatorów maszyn) oraz logiczne i funkcjonalne rozmieszczenie aparatury sygnalizacyjno-sterowniczej na płytach czołowych pulpitów ułatwiają operatorom sterowanie maszynami.

Wersje wykonania:

 • pulpity operatorskie montowane na konstrukcji wewnątrz kabiny operatorów maszyn
 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne i skrzynki sterownicze montowane w specjalnych wnękach lub na konstrukcji maszyny

Zamknięcia płyt czołowych, drzwi i pokryw pulpitów oraz skrzynek (połączenia śrubowe, zamki, zawiasy, uszczelki) – dostosowane są do ich gabarytów i wymagań stopnia ochrony IP.
Elementy montażowe: płyty i szyny montażowe, uchwyty, wsporniki oraz profile montażowe – zapewniają optymalną konfigurację pulpitów i skrzynek sterowniczych.

Wyposażenie

Typowy pulpit sterowniczy do maszyn i urządzeń stacjonarnych wyposażany jest w aparaturę modułową (w tym elementy łączeniowe), przystosowaną do montażu na standardowych szynach montażowych TH 35 i innych. Ponadto na płytach montażowych i wspornikach wewnątrz obudowy pulpitów, na płytach czołowych i drzwiach pulpitów mogą być montowane dodatkowe pojedyncze aparaty.

Podstawowe wyposażenie pulpitów sterowniczych w zależności od wersji wykonania stanowi:

 • aparatura elektryczna – sygnalizacyjna, sterownicza, rozdzielcza, zabezpieczająca, zasilająca, w tym elementy łączeniowe
 • aparatura elektroniczna – komputery z wyświetlaczami danych, sterowniki, przekaźniki „inteligentne”, gniazda USB i inne
 • aparatura sygnalizacyjno-pomiarowa – sygnalizatory (np. dźwięku), wskaźniki temperatury i ciśnienia oleju, wskaźniki poziomu paliwa, licznik motogodzin, manometry i inne
 • okablowanie – wykonywane przewodami izolowanymi o wymaganym napięciu znamionowym izolacji, wymaganej odporności mechanicznej, kolorystyce i przekrojach dobranych do określonej obciążalności prądowej i rodzaju aparatury

Dane techniczne

 • napięcie znamionowe łączeniowe; Uzn dla urządzeń zasilających – 230V / 400V lub 500V AC
 • napięcie znamionowe łączeniowe; Uzn dla pulpitów sterowniczych – 24V DC
 • napięcie znamionowe izolacji Ui – do 1000V
 • częstotliwość znamionowa – 50 / 60 Hz
 • prąd znamionowy ciągły Izn – do 250 A AC
 • stopień ochrony IP – 54-65
 • stopień odporności mechanicznej IK – 10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje

pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych

Pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych

Pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych

JS INTEGRAL wykonuje pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją (elektryczną i mechaniczną) i uzgodnieniami technicznymi, z uwzględnieniem odnoszących się do nich wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

Ze względu na przeznaczenie i rodzaj wykonywanych funkcji, do produktów tej podgrupy zaliczamy:

 • pulpity operatorów maszyn i urządzeń
 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne
 • skrzynki lokalnego sterowania

Zastosowanie

 • do sterowania pracą maszyn i urządzeń stacjonarnych
 • do zabezpieczania elektrycznych elementów wykonawczych maszyn i urządzeń przed skutkami zwarć, przepięć i przeciążeń
 • do monitorowania parametrów pracy maszyn i urządzeń
 • do wizualizacji procesów technologicznych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych i ciągów technologicznych

Przeznaczenie

Pulpity sterownicze przeznaczone są do maszyn i urządzeń stacjonarnych stosowanych :

 • w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego
 • w przemyśle wydobywczym i przetwórstwie surowców mineralnych
 • w różnych dziedzinach przemysłu wytwórczego, w tym do produkcji materiałów budowlanych
 • w obiektach infrastrukturalnych i innych

Wykonanie

Każdy pulpit sterowniczy wykonywany jest zgodnie z dokumentacją Klienta w obudowach z blachy stalowej, nierdzewnej lub kwasoodpornej.
Gabaryty pulpitów, ich ergonomiczny kształt (w szczególności pulpity operatorów maszyn) oraz logiczne i funkcjonalne rozmieszczenie aparatury sygnalizacyjno-sterowniczej na płytach czołowych pulpitów ułatwiają operatorom sterowanie maszynami lub urządzeniami.

Wersje wykonania:

 • pulpity operatorów maszyn montowane w kabinach operatorskich, na stanowiskach operatorskich, przy zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, lub centrach obróbczych, a także bezpośrednio na konstrukcjach maszyn i urządzeń w miejscach do tego przeznaczonych
 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne montowane bezpośrednio na konstrukcjach maszyn i urządzeń w miejscach do tego przeznaczonych
 • skrzynki lokalnego sterowania montowane w specjalnych wnękach lub bezpośrednio na konstrukcjach maszyn i urządzeń w miejscach do tego przeznaczonych

Zamknięcia płyt czołowych, drzwi i pokryw pulpitów oraz skrzynek (połączenia śrubowe, zamki, zawiasy, uszczelki) – dostosowane są do ich gabarytów i wymagań stopnia ochrony IP.
Elementy montażowe: płyty i szyny montażowe, uchwyty, wsporniki oraz profile montażowe – zapewniają optymalną konfigurację pulpitów i skrzynek sterowniczych.

Wyposażenie

Typowy pulpit sterowniczy do maszyn i urządzeń stacjonarnych wyposażany jest w aparaturę modułową (w tym elementy łączeniowe), przystosowaną do montażu na standardowych szynach montażowych TH 35 i innych.

Podstawowe wyposażenie pulpitów sterowniczych w zależności od wersji wykonania stanowi:

 • aparatura elektryczna – sygnalizacyjna, sterownicza, rozdzielcza, zabezpieczająca, zasilająca, w tym elementy łączeniowe
 • aparatura elektroniczna – komputery z wyświetlaczami danych, sterowniki, przekaźniki „inteligentne”, gniazda USB i inne
 • aparatura sygnalizacyjno-pomiarowa – sygnalizatory, wskaźniki, mierniki i inne
 • okablowanie – wykonywane przewodami izolowanymi o wymaganym napięciu znamionowym izolacji, wymaganej odporności mechanicznej, kolorystyce i przekrojach dobranych do określonej obciążalności prądowej i rodzaju aparatury

Dane techniczne

 • napięcie znamionowe łączeniowe; Uzn dla urządzeń zasilających – 230V / 400V lub 500V AC
 • napięcie znamionowe sterownicze Us – 230V AC lub 24V DC
 • napięcie znamionowe izolacji Ui – do 1000V
 • częstotliwość znamionowa – 50 / 60 Hz
 • prąd znamionowy ciągły Izn – do 250A
 • stopień ochrony IP – 54-65
 • stopień odporności mechanicznej IK – 8-10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje

Urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne

Urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne

Urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne

Przykładowe realizacje

wiązki kablowe elektryczne

Wiązki kablowe elektryczne

Wiązki kablowe elektryczne

Do połączeń elementów elektrycznych jako wiązki: zasilające (napęd – pompy, kompresory), sterownicze i sygnałowe (komputery, czujniki, wskaźniki), oświetleniowe i inne; przewidziane do montażu w maszynach przemysłowych: górniczych, drogowych, budowlanych, i innych

Dane techniczne

 • według wymagań określonych w dokumentacjach technicznych poszczególnych rodzajów maszyn.

Zastosowanie

 • do połączeń elementów elektrycznych jako wiązki: zasilające (napęd – pompy, kompresory), sterownicze i sygnałowe (komputery, czujniki, wskaźniki), oświetleniowe i inne,
 • przewidziane do montażu w w/w maszynach.